Registraties

Algemene voorwaarden
Bij niet verschijnen op een afspraak wordt het consult in rekening gebracht, tenzij de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren is geannuleerd.

Bij annulering van de opleiding wordt tussen 6-2 weken voor de start van de cursus 50% van het bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus het volledige cursusbedrag.

Registraties
Praktijk de Zee is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder registratienummer 106086R
En bij de Vereniging Van Energetisch Therapeuten onder registratienummer B191

Vergoeding door verzekeraars
Via de Vereniging van Energetisch Therapeuten de VVET worden al mijn consulten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de gekozen polis, vergoed door de volgende verzekeraars;
AEVITEA/AVERO, AEVITEA/VGZ, ANDERZORG, AVERO/ACHMEA, AZIVO, BESURED,BEWUZT, CZ DIRECT, CZ GROEP, DELTA LOYD, FBTO(ACHMEA), De FRIESLAND, GOUDSE, Holland zorg, IAK UNIEK, IAK voor gepensioneerde, IK!Zorgverzekering, IZA Cura Den HAAG, IZA Cura Rotterdam, IZA Zuid Limburg, IZA, IZA voor gepensioneerde, IZZ, KETTLITZ, KIEMER, MENZIS, NATIONALE ACADEMIC, Nedasco/VGZ, OHRA, ONVZ, OZF ACHMEA, PMA, PNO, PRO LIFE, PROMOVENDUM STUDENT, PROMOVENDUM, PZP, Salland zorgverzekering, Stad Holland, UMC Zorgverzekeraar, UNIVE, VvAa, VGZ, ZEKUR, ZIEZO, ZILVEREN KRUIS (ACHMEA), Zorg direct enZORGZAAM< .

Vergoeding van consulten is een zaak tussen cliënt en verzekeraar. Ik adviseer u dan ook om vooraf te informeren of een behandeling wordt vergoed. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Tijdens mijn consulten zorg ik voor een prettige, veilige en vertrouwde sfeer in mijn praktijkruimte. Ik vind het belangrijk dat je in een warme, comfortabele omgeving wordt ontvangen en kunt verblijven, zodat je daarna weer opgeladen verder kunt in het dagelijks leven.
Uiteraard wordt alle besproken informatie vertrouwelijk behandeld.
Voor nadere informatie kun je vrijblijvend contact met me opnemen.

Vanuit de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die met ingang van 1 januari 2017 van kracht is, is het vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener de client een laagdrempelige klachtenbehandeling kan aanbieden door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris waarin Quasir jou als client kan ondersteunen als expertisecentrum voor klachten en calamiteiten. Daarnaast ben ik aangesloten bij een erkende geschillen instantie; Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie over de klachtenprocedure is hier een informatiefolder beschikbaar.

Bij annulering van de opleiding wordt tussen 6-2 weken voor de start van de cursus 50% van het bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus het volledige cursusbedrag.

Privacyverklaring