Zo lang ik me kan herinneren heb ik een fascinatie voor de vrouw die in de kerk voornamelijk werd verguisd en afgeschilderd als hoer: Maria Magdalena, ze intrigeerde me enorm.
Een aantal jaren geleden kwam ik in aanraking met het boek van Kathleen MacGowan: “Het Maria Magdalena Mysterie”, een boek uit een trilogie zo bleek later.
Ik werd zo geraakt: dit beschreef haar ware essentie, dit klopte ik kon het helemaal voelen. Ik voelde zo’n verwantschap naast de rode haren die we gemeen hadden.
Ook al is het boek fictief geschreven, was het voor mij aanleiding om meer van haar te lezen en op zoek te gaan naar wie zij was en welke rol zij had gespeeld in het verleden.

Maria Magdalena die in de kerk gestigmatiseerd werd als hoer was daadwerkelijk de geliefde van jezus oftewel Jeshua.
Hun liefde is echter nooit erkend en in vele boeken wordt er geschreven over de bijzondere en heilige liefde die ze met elkaar deelden: de Hieros Gamos,
die tevens de verbinding van het mannelijke en het vrouwelijke symboliseert.
Na het overlijden van Jeshua zet Maria Magdalena voet aan wal in Zuid Frankrijk en verspreidde zij de wijsheid en leringen van Jezus onder het volk, die bekend stonden onder de naam van de Katharen.
Het volk waar ik me jaren geleden al eens in had verdiept zo bleek “toevallig”.
De vrouw was in dit geloof volledig gelijkwaardig aan de man.
Deze Katharen hadden hun historische wortels in een stroming uit het vroege christendom; de gnostiek, met daarbij de erkenning van het goddelijke en zuiverheid in ieder mens als basis.
Vanuit het rode boek der liefde (libre rosso) vormen deze leringen van Maria Magdalena de basis van waar de Katharen voor stonden en in geloofden. In de 12e eeuw bloeide het Katharisme op in het Zuiden van Frankrijk totdat er door de Paus van de kerk van Rome een eind aan werd gemaakt en de Katharen, zoals zoveel oudere volkeren in de historie, verloren en allemaal bloedig werden afgeslacht.
Het vrouwelijke, ketterse, moest worden verbannen waardoor de mannelijke energie in de katholieke kerk overeind kon blijven. Een beweging die op grote schaal nog steeds goed voelbaar is.

Drie jaar geleden besloot ik de plaatsen in Zuid Frankrijk te bezoeken waar de energie van Maria Magdalena nog sterk aanwezig is.

Een belangrijke plek waar ik erg graag naartoe wilde was de berg Montsegur.
Een van afstand imposante trotse, en fier uitstekende berg van 1200 meter hoog met ruïnes van een katharenburcht die ooit als laatste overlevingsplek had gefunctioneerd voor een groep van 500 katharen. Een voor mij onaantastbaar en imposant symbool van onoverwinnelijke vrijheid van geest.

Het steile pad naar boven maakte dat ik steeds meer in een andere staat van bewustzijn geraakte, waardoor ik heldere beelden kreeg uit het verleden. Boven aankomende kon ik de energie van angst, kracht en geloof voelen die daar aanwezig was en kreeg ik vele heldere beelden en informatie over waar bepaalde vertrekken zich hadden bevonden.
Daar rondlopende wist ik, waar bepaalde paden liepen en waar verschillende kleine details zich in de overgebleven ruïne hadden bevonden, en werd ik overvallen door gevoelens van onuitputtelijke kracht en overwinning naast alle emotie van wanhoop die daar ook voelbaar was.

Terwijl ik uiteindelijk naar beneden liep via het zelfde pad werd ik me bewust, alsof ik door de ogen van een ander keek, waar zich de plaats bevond waar uiteindelijk de laatste 200 katharen op de brandstapel waren verbrand. Het bleek uiteindelijk allemaal te kloppen.

De laatste jaren voel ik de energie van Maria Magdalena en Jeshua sterk bij me en geven ze me veel informatie en boodschappen door tijdens de momenten waarin ik zit voor de spirituele wereld.
Maria Magdalena die vanuit haar onafhankelijkheid en onaangepastheid als vrouw en uniciteit naast kwetsbaarheid ook kracht vertegenwoordigd.
Samen met Jeshua die ons stimuleert steeds meer vanuit ons hart en Christus bewustzijn te leven.

Lang vond ik het moeilijk naar voren te komen met deze informatie, mezelf afwijzende en voor gek verklarend en angstig hoe de buitenwereld hier op zou reageren.
Maar hoe meer ik hier tegen in de weerstand kwam, hoe meer boodschappen er volgden.

Ik gaf me uiteindelijk over aan hun wijsheid en heb besloten vanaf nu de informatie en boodschappen te publiceren op mijn website en in blogs omdat het gedeeld wil worden met de wereld.
Het helpt ons zelf als vrouw neer te zetten vanuit onze vrouwelijke kracht en kwetsbaarheid, gedragen door het mannelijke vertegenwoordigd in onszelf.

En zo als ook de katharen zich lieten zien op het laatste moment van hun leven in onoverwinnelijke vrijheid van geest, zo laat ik me ook leiden door mijn eigen geloof in wat klopt en wat ik vanuit de zuiverheid doorkrijg vanuit de bron van Maria Magdalena en Jeshua.

Dankbaar dat ze me terug heeft geleid naar de vrouw die ik ben.
Onaangepast en vrij, en in contact met mijn eigen goddelijkheid.
De wezenlijke kern van ieder mens.

Hieronder vind je de Maria Magdalena Hartactivatie die ik op 11 juli 2017 heb opgenomen. Waarin je de boodschappen en informatie kunt beluisteren die ik van Maria Magdalena en Jeshua ontvang samen met een activatie van jouw hartenergie.