Registraties

Algemene voorwaarden
Bij niet verschijnen op een afspraak wordt het consult in rekening gebracht, tenzij de afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren is geannuleerd.

Betalingen dienen contant of per pin na het consult te worden voldaan en/of tenminste per omgaande te worden voldaan.

Bij annulering van de opleiding wordt tussen 6-2 weken voor de start van de cursus 50% van het bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus het volledige cursusbedrag.
Indien na start van de opleiding deze onverhoopt tussentijds door de cursist wordt beëindigd blijft de betalingsverplichting bestaan, en dient de cursist het volledige cursusbedrag zoals afgesproken te voldoen.
Indien het cursusmateriaal dan nog niet volledig is verstrekt, ziet de cursist met het beëindigen van de cursus ook af van de rest van het te ontvangen materiaal.

Registraties
Praktijk de Zee is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder registratienummer 106086R
En bij de VBAG onder registratienummer 22112183

   

Praktijk de Zee staat ingeschreven bij de KVK onder nummer: 09166494

BTW-ID NL001463818B57

Vergoeding door verzekeraars:

Via de VBAG worden mijn consulten geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de gekozen polis, vergoed.

Vergoeding van consulten is een zaak tussen cliënt en verzekeraar. Ik adviseer u dan ook om vooraf te informeren of een behandeling wordt vergoed. 

Tijdens mijn consulten zorg ik voor een prettige, veilige en vertrouwde sfeer in mijn praktijkruimte. Ik vind het belangrijk dat je in een warme, comfortabele omgeving wordt ontvangen en kunt verblijven, zodat je daarna weer opgeladen verder kunt in het dagelijks leven.
Uiteraard wordt alle besproken informatie vertrouwelijk behandeld.
Voor nadere informatie kun je vrijblijvend contact met me opnemen.

Vanuit de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die met ingang van 1 januari 2017 van kracht is, is het vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener de client een laagdrempelige klachtenbehandeling kan aanbieden door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris waarin Quasir jou als client kan ondersteunen als expertisecentrum voor klachten en calamiteiten. Daarnaast ben ik aangesloten bij een erkende geschillen instantie; Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie over de klachtenprocedure is hier een informatiefolder beschikbaar.